preklady Námestovo 👉preklady v Námestove 👉prekladatelia v Námestove 👉expresné preklady 👉prekladateľský blog 💎ANGLINO.EU
spoľahlivé preklady v Námestove - anglický a nemecký jazyk 📘prekladateľská prax v Námestove
0948 117 111
📧 fluency@fluency.sk
PON - PIA 9:00 - 17:00

Preklad certifikátu - Námestovo

V tomto blogu si povieme o tom, ktoré aspekty prekladu certifikátu sú kľúčové a to tak pre klienta ako aj pre prekladateľa.

Prečítajte si podrobnosti o prekladoch certifikátov rôzneho typu, od štúdijného cez licenčný či obchodný až po certifikát kvality.

Preklad certifikátu - informácie pre klientov

Čo sa týka prekladov certifikátov, zo skúseností vieme, že pre daný preklad (v anglickom či nemeckom jazyku) bude vo väčšine prípadov vhodný firemný preklad (úradný preklad je potrebný v prípade predloženia certifikátu na súdny prípadne iný štátny orgán). V každom prípade by preklad certifikátu by mal spĺňať náležitosti, ktoré si ďalej predstavíme v tomto blogu.
Pokiaľ si chcete u nás vo FLUENCY objednať preklad certifikátu z/do anglického alebo nemeckého jazyka, ideálne, ak nám pošlete dokumenty na preklad na email: fluency@fluency.sk spolu s Vašimi fakturačnými údajmi (meno, priezvisko, tel.), pre urýchlenie prekladu nám môžete zavolať na 0948 117 111.

Preklady certifikátov - info pre prekladateľov

Asi najdôležitejší faktor je vnímanie kategórie certifikátu a následné zameranie sa na priority prekladu konkrétneho typu certifikátu. Poďme si predstaviť základné kategórie typov certifikátov a náležitosti ich prekladu.
1. štúdijný certifikát
Pri štúdijných certifikátoch je potrebné sa sústrediť najmä na správny preklad informácií ohľadne štúdia, najmä iniciál vzdelávacej inštitúcie a ostatných dôležitých súčastí ako referencie, či stupňov hodnotenia.
2. licenčný certifikát
Licenčný certifikát často obsahuje termíny akreditácie resp. smernice podľa, ktorých je certifikát vystavený. Niekedy je potrebné pre prekladateľa dohľadať konkrétne náležitosti termínov pre danú krajinu, v ktorej bol certifikát vystavený.
3. obchodný certifikát
Pri obchodných certifikátoch je samozrejme hlavný dôraz na správny preklad legálnych a tzv. "de iure termínov", pričom platí, že je potrebné prihliadať na adresnosť konkrétneho právneho a obchodného poriadku cieľovej krajiny.
4. certifikát kvality
Čo sa týka certifikátu kvality, tu je azda najdôležitejším faktorom zvládnutie prekladu noriem resp. predpisov, podľa ktorých je daný certifikát vystavený. Obvykle sa stáva, že daný certifikát môže byť stručný ale o to precíznejšie je potrebné ho preložiť.
Záverom by sme chceli zosumarizovať, že preklad certifikátu nie je síce najobsažnejším prekladom, čo sa týka samotného rozsahu textu avšak na druhej strane je určite potrebné brať zvýšený zreteľ na rôzne varianty prekladov certifikátov. Preto odporúčame k týmto typom prekladov pristupovať so zvýšenou mierou pozornosti najmä na detaily daného konkrétneho typu certifikátu.
Prekladatelia vo FLUENCY sa dlhodobo venujú prekladom širokého spektra certifikátov a veľmi radi Vám pomôžu s preložením aj Vášho certifikátu a to konkrétne z/do anglického a/alebo nemeckého jazyka.