preklady Námestovo 👉preklady v Námestove 👉prekladatelia v Námestove 👉expresné preklady 👉prekladateľský blog 💎ANGLINO.EU
spoľahlivé preklady v Námestove - anglický a nemecký jazyk 📘prekladateľská prax v Námestove
0948 117 111
📧 fluency@fluency.sk
PON - PIA 9:00 - 17:00

Preklad rámcovej zmluvy - Námestovo

V tomto blogu si povieme o tom, ktoré aspekty prekladu rámcovej zmluvy sú kľúčové a to tak pre klienta ako aj pre prekladateľa.

Prečítajte si viac o náležitostiach prekladu rámcovej zmluvy, právnych termínoch, právnych skratkách, využití latinského jazyka a problematiky kvalitného prekladu rámcovej zmluvy z/do anglického alebo z/do nemeckého jazyka.

Identifikácia cieľového právneho systému

Ešte pred samotným prekladom právneho textu rámcovej zmluvy, pokiaľ ide o preklad do cudzieho cieľového jazyka, by sa Vás mal kvalitný prekladateľ opýtať, aká je cieľová krajina Vášho prekladu, resp. do akej krajiny sa chystáte právny preklad predložiť.
Toto platí najmä pri prekladoch rámcovej zmluvy do anglického jazyka, vzhľadom na fakt, že právne systémy najmä USA, Veľkej Británie ale aj Austrálie, Nového Zélandu či iných krajín anglofónneho sveta môžu vykazovať rozdiely v identifikácii rámcový zmluvných prekladových termínov. Obdobná otázka je vhodná rovnako pri preklade rámcovej zmluvy do nemeckého jazyka, keďže napr. aj pri nemeckom spolkovom právnom systéme a rakúskych prípadne švajčiarských právnych predpisoch sa vyskytujú odchylky alebo, ak chceme, menšie či väčšie lingvistické diskrepancie (rozpory).
Pre ilustráciu si uveďme triviálny príklad rozdielnosti rámcový zmluvných termínov a to napr. medzi britským a americkým inventárom slovnej zásoby:
🇸🇰 správa🇺🇸 mail
🇸🇰 správa🇬🇧 post
Pre podrobnejšie informácie a širší prehľad ohľadne správnej identifikácie anglofónnych právnych termínov, odporúčame publikáciu:

Preklad rámcovej zmluvy - je vhodnejší odborný alebo úradný preklad?

V prípade, že sa chystáte preklad rámcovej zmluvy použiť napr. na účely založenia pracovno-právneho vzťahu medzi fyzickou osobou a právnickou osobou, prípadne medzi právnickými osobami navzájom a eventuálne tiež medzi fyzickými osobami navzájom alebo na iný, štandardný pracovný účel, postačí Vám aj preklad odborný (firemný), ktorý sa textom a obsahom nijako nelíši od úradného prekladu.
Pokiaľ potrebujete použiť preklad rámcovej zmluvy výhradne na účely úradné, v rámci komunikácie s (najmä) úradmi alebo súdmi Slovenskej Republiky, odporúčame Vám úradný preklad právneho dokumentu, opatrený apostilou a okrúhlou pečiatkou.

Právne preklady - rámcová zmluva: stručný výber často používaných právnych termínov

právny termín - preklad
🇸🇰 článok🇺🇸 article
🇸🇰 daný🇺🇸 given
🇸🇰 predmet zmluvy🇺🇸 subject-matter of the contract
🇸🇰 zbierka zákonov🇺🇸 coll.
🇸🇰 rámcová zmluva🇺🇸 general contract
🇸🇰 dodatok🇺🇸 appendix
🇸🇰 paragraf🇺🇸 paragraph
🇸🇰 zmluvné podmienky🇺🇸 terms & conditions
🇸🇰 exemplár🇺🇸 copy
🇸🇰 IČO🇺🇸 company no.,company ID
🇸🇰 IČ DPH🇺🇸 VAT ID
🇸🇰 odmena🇺🇸 reward
🇸🇰 odvody🇺🇸 deductions
🇸🇰 trvanie zmluvy🇺🇸 contract duration
🇸🇰 splatnosť🇺🇸 due
🇸🇰 registrovaný/vedený v🇺🇸 incorporated in
🇸🇰 rodné číslo🇺🇸 personal identification number (PIN)
🇸🇰 sídlo firmy🇺🇸 registered seat
🇸🇰 be held liable🇺🇸 zaviazať sa k
🇸🇰 byť povinný🇺🇸 shall undertake to
🇸🇰 zmluvná strana🇺🇸 contracting party, contractor
Pokiaľ sa chcete učiť ďalšie slovíčka z pracovno-právnej oblasti a navyše interaktívnou formou, odporúčame Vám skúsiť našu firemnú výukovú aplikáciu ANGLINO.EU Prajeme Vám príjemné učenie sa :)

Kvalitný preklad - rámcová zmluva

Kvalitne vypracovaný preklad rámcovej zmluvy si vyžaduje nadštandardný level prekladateľskej precíznosti a atribútov aj nad rámec VŠ prekladateľského vzdelania. Určite sa jedná svojou povahou o podrobnejší, spletitý a náročný typ prekladu. Odporúčame preto klientom dobre zvážiť výber prekladateľa pre ich rámcový zmluvný dokument. Ideálne je vybrať si prekladateľa, ktorý sa špecializuje na dané preklady z oblasti práva - tzv. Legal Translation.
My vo FLUENCY sa okrem medicínskych prekladov a prekladov ekonomickej povahy zameriavame práve na texty aj z oblasti práva. Máme za sebou stovky prekladov z právneho prostredia a pravidelne prekladáme pre zákazníkov taktiež právne rámcové zmluvy rôzneho druhu a rozsahu.